Podwyżki indywidualne a systemowe

Od czego uzależniona jest wysokość podwyżki? Pierwsza rzecz, jaka przychodzi na myśl, to jakość naszej pracy. Oczywiście ma to ogromny wpływ, jednak nie jest to jedyny czynnik. Wiele zależy również od kondycji finansowej organizacji. Jeśli firma nie będzie mieć środków, wzrost płacy nawet najlepszego pracownika może być niski lub może go nie być wcale. Kolejnym czynnikiem jest inflacja. Możemy powiedzieć, że jest ona powiązana z oczekiwaniami pracowników. W obecnej sytuacji, kiedy mamy wrażenie, że pieniądze tracą wartość z dnia na dzień, otrzymanie znaczącej podwyżki jest dla nas ważne. Może być ono bowiem powiązane nie tyle z podniesieniem jakości naszego życia, co z utrzymaniem jego obecnego poziomu. A w jakiej sytuacji to pracownik może stawiać warunki organizacji? Wtedy, gdy na rynku istnieje duży popyt na jego usługi. Wówczas to przedsiębiorstwa walczą o niego, wobec czego, jeśli nie otrzyma on od obecnej firmy oczekiwanej podwyżki – poszuka pracy gdzie indziej.

Jakie mamy typy podwyżek?

Czemu tak wiele czasu poświęciliśmy kwestii tego, od czego zależy wysokość wzrostu płac? Dziś przecież chcielibyśmy się skupić na omówieniu coraz to większego znaczenia podwyżek indywidualnych. Aby jednak dobrze zrozumieć, czemu umacniają one swoją pozycję, musimy wiedzieć, od jak wielu czynników uzależniona jest wysokość kwoty, która będzie zasilać nasze konto.

Nim przejdziemy do analizy, wytłumaczmy, jakie mamy rodzaje podwyżek. Pierwszym z nich jest, wspomniany już wcześniej, typ indywidualny. Oznacza to, że wzrost wypłaty obejmuje jedynie te osoby, które spełnią kryteria ustalone wcześniej przez organizację. Zarówno wysokość, jak i sam fakt przyznania podwyżki mogą być inne w stosunku do każdego pracownika. Drugi typ, to systemowy wzrost płacy. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdy podwyżkę otrzymują poszczególne grupy pracowników w przedsiębiorstwie. Jej wysokość może być uzależniona np. od stażu pracy lub indeksacji, czyli dostosowania do obecnych cen. 

Indywidualne vs systemowe

Analizy dotyczące wynagrodzeń przeprowadzane przez manaHR są dobrze znane oraz powszechnie cenione na rynku. Jest to oczywiście zasługa specjalistów tam pracujących, jak i wielu lat doświadczenia, które pomogło wypracować najlepsze metody badawcze. Dzięki temu, iż działają oni od tak długiego czasu, mają możliwość obserwacji, jak rozkładają się proporcje przyznawania podwyżek systemowych oraz indywidualnych. Jaką tendencję udało się więc zaobserwować przedstawicielom manaHR w okresie 2018 – 2021?

Indywidualne vs systemowe

Jak możemy zauważyć w tabeli powyżej, procent podwyżek indywidualnych coraz bardziej się zwiększa. Z 15% w 2018 do aż 36% w 2021. Jest to różnica o 21 punktów procentowych! Tymczasem spada znaczenie systemowego sposobu wzrostu płac. Z 79% osiągnęliśmy pułap 57% (czyli spadek o 22 pp.). Jasną tendencję ukazującą się w danych psuje oczywiście 2020, czyli moment rozpoczęcia pandemii koronawirusa oraz ogromnych zawirowań na rynku spowodowanych niepewnością co do przyszłości. Wówczas aż 18% organizacji nie planowało przyznawać podwyżek, a 17% nie wiedziało, czy to zrobi. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że spadek indywidualnego wzrostu wynagrodzenia nie był aż tak duży, jak tego systemowego (3 pp. kontra 24 pp.).

Czy nastanie era podwyżek indywidualnych?

Patrząc na zgromadzone przez manaHR dane, musimy przyznać, że pomimo ciągłego wzrostu znaczenia indywidualnych podwyżek, wciąż ponad połowa Uczestników badania opiera się na podwyżkach systemowych (57%). Przewidujemy jednak, że wskaźnik ten będzie spadać. Rynek ciągle bowiem się zmienia i wymusza to również na organizacjach. 

Co więc powoduje taką tendencję? Pierwszą przyczyną, którą chcemy podkreślić, jest wspomniana już wcześniej podaż vs popyt na umiejętności pracownika. Chcąc zatrzymać w naszych szeregach tych, którzy mają rzadkie kompetencje, musimy udzielić im podwyżek, które odpowiadają ich oczekiwaniom. Oczywiście należy przy tym wziąć też pod uwagę wartości, jaka dana osoba wnosi do firmy – czyli jakość jej pracy. Kolejna kwestia to wprowadzane przez rząd rozwiązania prawne, np. coraz wyższa kwota wynagrodzenia minimalnego. Organizacje są zobowiązane do zagwarantowania takiej kwoty, co może konsumować sporą część ich budżetu płac. To z kolei powoduje, że nie zostaje zbyt wiele środków dla reszty zatrudnionych. Chociaż pandemia nie jest już tematem numer jeden w mediach, to w dalszym ciągu odciska ona swoje piętno na różnych obszarach gospodarki. Są więc przedsiębiorstwa, które dalej borykają się z jej negatywnymi skutkami, przez co mają ograniczony budżet. Ostatnią kwestią, na którą chcemy zwrócić uwagę, jest motywacyjny charakter wzrostu wynagrodzeń. Wszystkim zależy na tym, by w ich organizacji pracowały osoby wysoko zmotywowane i efektywne. Systemowy sposób przyznawania podwyżek – gdy otrzymuje je każdy pracownik, bez uwzględnienia jego osiągnięć – może działać demotywująco i powodować poczucie niesprawiedliwości. 

Firma manaHR będzie dalej przyglądać się sytuacji podwyżek na rynku i sprawdzać, czy przewidywana przez nią tendencja utrzyma się również w roku bieżącym. A wyniki tych badań będą publikowane co trzy miesiące w ich Analizie Podwyżek oraz Raportach Płacowych. Ostateczna wysokość podwyżek w 2022 roku nie jest jeszcze znana. Jesteśmy bowiem dopiero po pierwszym kwartale i na ten moment jeszcze nie wszystkie przedsiębiorstwa zdecydowały, w jakiej formie oraz jakiej wysokości będą je przyznawać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here