Praca stanowi nieodłączny element ludzkiej egzystencji. Zdarza się jednak, że (z uzasadnionych bądź nieuzasadnionych przyczyn) tracimy dotychczasowe zatrudnienie. Nie mogąc liczyć na pracę w pełnym wymiarze godzin, możemy sięgnąć po usługi agencji pracy tymczasowej. Istotne jest jednak, aby wybrana agencja zarejestrowana była w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

Na czym polega praca tymczasowa? Jakie elementy powinna zawierać prawidłowo skonstruowana umowa? Te i inne informacje znajdziecie w dalszej części artykułu.

Praca tymczasowa – na czym polega?

Praca tymczasowa (nazywana leasingiem pracowniczym) to specyficzna forma zatrudnienia, dedykowana osobom w różnym wieku, o odmiennych kwalifikacjach.

Uwaga!

Praca tymczasowa to stosunek prawny między trzema podmiotami:

– pracownikiem,
– pracodawcą użytkownikiem oraz
– agencją pracy tymczasowej.

Co to oznacza? W praktyce oznacza to tyle, że pracownik zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, natomiast swoje obowiązki wykonuje u pracodawcy. Pracownik tymczasowy podpisuje umowę wyłącznie z agencją pracy tymczasowej. Istotnym podkreślenia jest fakt, że wszelkie sprawy administracyjne (łącznie z wypłatą wynagrodzeń oraz odprowadzaniem podatku i składek ZUS) przyjmuje na siebie agencja pracy tymczasowej.

Zalety i wady pracy tymczasowej (z perspektywy pracownika)

Zalety:

– łatwość zatrudnienia (dysponując kwalifikacjami w określonej dziedzinie, pracownik może otrzymać pracę „od ręki”),
– elastyczne godziny pracy,
– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
– mniejsze prawdopodobieństwo nagłego zwolnienia z pracy,
– prawo do niektórych świadczeń.

Wady:

– brak świadczeń dodatkowych (tj. barak odpowiedniego zaplecza socjalnego),
– nadużywanie przedstawionej formy zatrudnienia,
– brak poczucia bezpieczeństwa (niestabilność).

Umowa z agencją pracy tymczasowej

Agencje pracy tymczasowej – w większości przypadków, zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony. Zdarza się również, że umowa ma charakter cywilnoprawny (umowa o dzieło, umowa – zlecenie).

Dane i dokumenty konieczne do zawarcia umowy

1). Dane pracownika:

• imię i nazwisko,
• imiona rodziców,
• data i miejsce urodzenia,
• adres zamieszania/adres do korespondencji,
• wykształcenie,
• zwięzła charakterystyka dotychczasowej pracy zawodowej.

2). Ważne dokumenty (czyli dokumenty niezbędne do podjęcia zatrudnienia):

• kwestionariusz osobowy (zawierający dane pracownika),
• świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,
• pisma dotyczące wymaganych kwalifikacji,
• orzeczenie lekarskie (to jest orzeczenie, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku).

Uwaga!

Umowa o pracę (zawarta pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem) powinna określać:

– strony umowy,
– formę umowy,
– datę zawarcia umowy,
– warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego (a w tym: rodzaj pracy, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy),
– wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania honorarium.

Umowa o pracę musi być zawarta na piśmie.

W jakich okolicznościach pracodawca może zatrudnić pracownika tymczasowego?

Istotnym podkreślenia jest fakt, że pracodawca nie zawsze może zatrudnić pracownia tymczasowego. Pracownik tymczasowy zatrudniany bywa jedynie do wykonywania określonych prac, m.in.:

• do zadań o charakterze sezonowym, okresowym bądź doraźnym,
• do prac, które nie mogą być (w tym momencie) zrealizowane przez etatowego pracownika,
• do prac, które wykonywane są zazwyczaj przez nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę.

Kto może/powinien korzystać z pracy tymczasowej?

Przede wszystkim:

• osoby niepełnoletnie,
• studenci (dzienni oraz wieczorowi),
• osoby po pięćdziesiątym roku życia (tj. osoby – które z racji wieku, nie mogą liczyć na pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami),
• jednostki, które straciły dotychczasową pracę,
• osoby, które zamierzają podjąć pracę za granicą.

Prawa pracownika tymczasowego

Pracownikowi (zatrudnionemu przez agencję pracy tymczasowej) przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji – jednego pracodawcy użytkownika bądź więcej niż jednego pracodawcy.

Uwaga!

Pracownik tymczasowy nie może być dyskryminowany ze względu na formę zatrudnienia.

Rozwiązanie umowy

1). W przypadku umów zawieranych na okres 14 dni, obowiązuje trzydniowy okres wypowiedzenia.

2). W przypadku umów zawieranych na okres powyżej 14 dni, obowiązuje siedmiodniowy okres wypowiedzenia.

Gdzie szukać ciekawych ogłoszeń?

W trakcie szukania pracy, istotną rolę odgrywa Internet. Jeśli zamierzasz podpisać umowę z jedną z agencji pracy tymczasowej, powinieneś regularnie przeglądać strony internetowe instytucji. Możesz również pozostawić swoje CV bezpośrednio w bazie agencji (wystarczy zarejestrować się na portalu). Ogłoszenia dotyczące pracy tymczasowej, można znaleźć także na tablicy wywieszonej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Agencje pracy tymczasowej oferują zarówno pracę w kraju, jak i za granicą.

Bibliografia:

https://www.pip.gov.pl/start/praca_tymczasowa.php

http://www.infor.pl/prawo/praca/formy-zatrudnienia/76081,Co-daje-zatrudnienie-tymczasowe.html

Praca tymczasowa – co to takiego i na czym polega

http://workexpress.pl/3085/praca-tymczasowa/czym-jest-praca-tymczasowa-i-inne-wazne-pytania

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/praca-tymczasowa–zalety-i-wady

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here