praca

Rynek pracy w Polsce to między innymi bezrobocie kore na końcu 2020 roku wynosiło 6,3 procent. Przewidywano ,że w roku 2021 dalej będą notowane wzrosty bezrobocia. Przez pierwsze dwa miesiące tak było i wartość ta wynosiła 6,6 procent. Później jednak zaczęła ona spadać i na koniec 2021 roku wynosiła ona 5,4 procent.

Definicja bezrobocia w Polsce – Osoba jest bezrobotna jeżeli jest niezatrudniona i nie wykonuje, żadnej innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nieucząca się w szkole w systemie dziennym. Ma ukończone 18 lat i nie ma więcej lat niż wskazuje wiek emerytalny. Nie nabyła prawa do renty lub emerytury. Nie jest osobą niepełnosprawną. Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną.

Podział ludności ze względu na aktywność zawodową:

– Ludność zawodowo czynna: posiadająca zarobkowe źródło utrzymania. Zalicza się do nich osoby pracujące zarobkowo i osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy.
– Ludność zawodowo bierna: Osoby niepracujące lub posiadające niezarobkowe źródło utrzymania. na przykład renciści albo emeryci lub ucząca się dzieci i młodzież.

Podział ludności ze względu na zdolności do aktywności zawodowej:

– Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat)
– Ludność w wieku produkcyjnym, mężczyźni – 18-64 lat, kobiety 18-59 lat.
– Ludność w wieku poprodukcyjnym. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. W Polsce: Mężczyźni 65 lat, Kobiety 59 lat.

Sytuacja gospodarcza – 2020 rok przyniósł pierwszy spadek wskaźnika PKB od 1991 roku. w 2021 roku natomiast zanotowano największy przyrost PKB od 14. lat (5,7 procent). 2021 rok to też duży wzrost inflacji. Według GUS wskaźnik ten w grudniu wyniósł 8,6 procent. W ubiegłym roku mogliśmy też zauważyć podnoszenie stóp procentowych.

Jak będzie wyglądał rok 2022 jeżeli chodzi o rynek pracy i gospodarkę?

Dużo wskazuje na to, że nie będzie się różnił dużo od poprzedniego. Można spodziewać się dalszego spadku bezrobocia, ale nie będzie to już tak duży spadek. Przewiduje się, że na koniec tego roku bezrobocie będzie wynosić około 5-5,1 procent. Brak pracowników to może być bardzo duży problem w 2022 roku. Ze względu na duży deficyt kandydatów na rynku, firmy będą ze sobą bardzo mocno rywalizować aby zdobyć pracownika. To przełoży się na rotacje pracowników i rosnące płace. W dzisiejszych czasach brak kandydatów to nie tylko problem branży IT, ale również całego rynku.

Co jeszcze czeka nas w 2022 roku?

– Rosnąca presja płacowa. Można spodziewać się, że bardzo dużo pracowników będzie oczekiwało podwyżek. Wynika to głównie z wysokich cen paliw, energii oraz wysokiej inflacji.
– Wyjazdy do pracy za granicę. Od ubiegłego roku znacznie zwiększyło się zainteresowanie zarobkami na emigracji. Ludzi motywuje do tego głównie większe wynagrodzenie. Od lat najczęstszym wyborem do pracy za granicą są Niemcy i Wielka Brytania.
– Polski ład. Nie wiadomo jak polski ład wpłynie na wynagrodzenia. Najbardziej wpłynął na zarobki specjalistów i kadry zarządzającej. Trudno prognozować czy firmy będą próbować pokryć utracone dochody, czy, że zmiana wynagrodzeń netto była od nich niezależna.
– Spowolnienie wzrostu gospodarczego. W 2021 roku wyniósł on 5,7 procent. W 2022 roku ma wynieść około 4,5 procent.

Najlepiej płatne zawody w Polsce

Zacznijmy od najniższej i średniej krajowej, które wynoszą; Średnia – 5662 złote brutto (2021) i najniższa – 3010 złotych brutto (2022)

Teraz wymienię 10 najlepiej zarabiających zawodów w Polsce:

10. Inżynier do spraw jakości (około 7490 złotych brutto). Ten inżynier kontroluje wszystkie fazy procesu produkcyjnego.
9. Analityk finansowy (około 7800 złotych brutto). Uczestniczy w przygotowaniu rocznego budżetu, tworzy prognozy i plany wieloletnie oraz nadzoruje ich realizacje.
8. Project manager (około 8000 złotych brutto). Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i efekt końcowy projektu.
7. Programista (około 9070 złotych brutto). Jest to stanowisko ogólne i obejmuje dużo różnych funkcji na przykład: architekt oprogramowania.
6. Kontroler finansowy (około 9340 złotych brutto). Sprawuje nadzór nad finansami firmy.
5. HR business partner (około 10 710 zł brutto). Współpracuje z menadżerami danej firmy i dba o to, aby sposób zarządzania zespołem wspomagał realizację strategicznych celów organizacji.
4. Radca prawny (około 11 100 złotych brutto). Udzielają pomocy prawnej i reprezentują swoich klientów przed sądami i urzędami.
3. Brand manager (około 11 440 złotych brutto). Jest odpowiedzialny za promocję firmowych produktów oraz ich sukces marketingowy i sprzedażowy.
2. Specjalista do spraw bezpieczeństwa IT (około 12 000 złotych brutto).
Zajmuje się bezpieczeństwem fizycznym jak również obszarem logicznym na przykład zarządzanie systemami ochrony danych w sieci.
1. Key account manager (około 12 470 zł brutto). Osoba odpowiedzialna za kontakt z najważniejszymi i największymi klientami.

Portal o pracy Gowork.pl

Gowork jest to jeden z największych serwisów o pracy w Polsce z siedzibą w Warszawie. Firma ta rozpoczęła walkę z mobbingiem i patologią w firmach dzięki komentarzom na temat pracodawców. Ludzie mogą ostrzec innych przed firmą, która łamie prawa lub nie dba o pracowników. Na tej stronie można znaleźć dobrze płatne i przyjemne miejsce do pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here