W prawie finansowym mają zostać wprowadzone dość spore zmiany z dniem 1 stycznia 2018 roku. Ministerstwo Finansów proponuje nowy sposób rozliczania się z fiskusem, którego celem jest zmniejszenie oszustw podatkowych związanych z płaceniem podatku VAT. Zasady split payement, czyli…

W prawie finansowym mają zostać wprowadzone dość spore zmiany z dniem 1 stycznia 2018 roku. Ministerstwo Finansów proponuje nowy sposób rozliczania się z fiskusem, którego celem jest zmniejszenie oszustw podatkowych związanych z płaceniem podatku VAT. Zasady split payement, czyli podzielnej płatności, polegają na tym, że zakup towaru wiąże się z odprowadzeniem odpowiedniej kwoty netto na konto sprzedawcy oraz osobnym odprowadzeniem wartości odpowiadającej podatkowi VAT na specjalne konto nazywane rachunkiem VAT. W ten sposób przedsiębiorca będzie mógł swobodnie dysponować jedynie kwotą netto, podczas gdy należny podatek będzie znajdował się na specjalnym rachunku, z którego korzystanie będzie ograniczone.

Całość została zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 12 maja 2017 roku pod postacią art. 108a-108e, które to poinformują przedsiębiorców odnośnie dokładnych zasad stosowania rozdzielonej płatności.

Artykuł 108a planowanej ustawy przedstawia ogólne zasady mechanizmu, zgodnie z którym przedsiębiorca po otrzymaniu faktury z wykazaną należnością, ale jeszcze przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru, będzie mógł rozliczyć się za pomocą systemu split payement. Projekt przewiduje zatem, że korzystanie z rozdzielonej płatności będzie zależało od woli osób prowadzących firmę i będzie odbywało się tylko pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi.

Gdy osoba prowadząca firmę zdecyduje się uiścić należność za pomocą split payement, wtedy uiszczenie kwoty:

a) sprzedaży netto – będzie odbywać się na zasadzie przekazania środków na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub usługodawcy do banku działającego na terenie Polski albo na rachunek rozliczeniowy w jednym z oddziału SKOK,

b) podatku VAT – będzie odbywać się na specjalny rachunek VAT dostawcy lub świadczącego usługę.

Przedsiębiorcy mogący zadecydować o sposobie rozliczania, kwestionują zapis, który mówi o całkowitej dobrowolności stosowania tego typu płatności. Decyzja będzie wszak zależeć od nabywcy towaru lub usług, który to będzie mógł wybrać rozliczanie się za pomocą split payement tylko z jednym dostawcą, a nawet na poziomie jednej dostawy. Jednocześnie możliwym będzie więc stosowanie podzielonej płatności wobec wybranych dostaw lub dostawców oraz stosowanie dotychczasowego sposobu płacenia podatku VAT z innymi podmiotami.

Trzeba jednak podkreślić, że ustawa wprowadza wiele udogodnień dla tych, którzy zdecydują się na split payement. Nie będą wobec nich stosowane m. in. przepisy o solidarnej odpowiedzialności oraz zasady odnoszące się do zastosowania dodatkowego zobowiązania VAT, którego zasady zostały zawarte w art. 112b oraz art. 112c ustawy o podatku od towarów i usług.

W art. 108e przewidzianej ustawy znajduje się zapis, który reguluje kwestię płatności w momencie, gdy uregulowanie wszystkich należności VAT nastąpi szybciej niż termin zapłaty podatku, to wartość zobowiązania podatkowego zostanie zmniejszona o kwotę, którą określa się na podstawie wzoru.

Autor biuro rachunkowe gdynia Parakairon Sp. z.o.o.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here