# Po co jest hermetyzacja?

Hermetyzacja jest jednym z kluczowych pojęć w programowaniu obiektowym. Jest to technika, która pozwala na ukrycie wewnętrznych szczegółów implementacji obiektu i zapewnienie dostępu tylko do niezbędnych funkcji i danych. W ten sposób, hermetyzacja pomaga w tworzeniu bardziej bezpiecznego i modułowego kodu.

## Dlaczego warto stosować hermetyzację?

### Chroni przed niepożądanymi zmianami

Hermetyzacja pozwala na zdefiniowanie interfejsu obiektu, czyli zestawu metod i właściwości, które są dostępne dla innych części programu. Pozostałe elementy implementacji są ukryte i nie mogą być bezpośrednio modyfikowane. Dzięki temu, hermetyzacja chroni przed niepożądanymi zmianami, które mogłyby naruszyć poprawne działanie obiektu.

### Ułatwia utrzymanie kodu

Dzięki hermetyzacji, kod staje się bardziej modułowy i łatwiejszy do utrzymania. Każdy obiekt ma swoje własne zadanie i odpowiedzialność, a dostęp do jego wewnętrznych szczegółów jest ograniczony. To sprawia, że zmiany w jednym obiekcie nie wpływają na inne części programu, co ułatwia debugowanie i rozwijanie kodu.

### Zwiększa bezpieczeństwo

Hermetyzacja pomaga w zabezpieczeniu danych przed nieuprawnionym dostępem. Poprzez ukrycie wewnętrznych szczegółów implementacji, hermetyzacja uniemożliwia bezpośrednie manipulowanie danymi obiektu. Dostęp do nich jest możliwy tylko poprzez odpowiednie metody, które kontrolują sposób ich odczytu i zapisu. Dzięki temu, hermetyzacja zwiększa bezpieczeństwo danych w programie.

## Jak stosować hermetyzację?

### Prywatne pola i metody

Podstawowym narzędziem hermetyzacji są prywatne pola i metody. Prywatne pola są niedostępne dla innych części programu i mogą być odczytywane lub modyfikowane tylko przez metody wewnętrzne obiektu. Dzięki temu, kontrolujemy sposób, w jaki dane są manipulowane i chronimy je przed nieuprawnionym dostępem.

„`java
public class KontoBankowe {
private double saldo;

public void wplac(double kwota) {
saldo += kwota;
}

public void wyplac(double kwota) {
if (kwota <= saldo) {
saldo -= kwota;
} else {
System.out.println("Brak wystarczających środków na koncie.");
}
}

public double sprawdzSaldo() {
return saldo;
}
}
„`

W powyższym przykładzie, pole `saldo` jest prywatne, co oznacza, że nie można go bezpośrednio modyfikować z zewnątrz obiektu. Zamiast tego, dostęp do salda jest możliwy tylko poprzez publiczne metody `wplac`, `wyplac` i `sprawdzSaldo`, które kontrolują sposób manipulacji tym polem.

### Interfejsy

Kolejnym narzędziem hermetyzacji są interfejsy. Interfejs definiuje zestaw metod, które muszą być zaimplementowane przez klasę, która go implementuje. Dzięki temu, hermetyzacja umożliwia tworzenie abstrakcyjnych typów danych, które ukrywają swoją implementację.

„`java
public interface Figura {
double obliczPole();
double obliczObwod();
}
„`

W tym przykładzie, interfejs `Figura` definiuje dwie metody: `obliczPole` i `obliczObwod`. Każda klasa implementująca ten interfejs musi dostarczyć implementację tych metod. Dzięki temu, hermetyzacja umożliwia traktowanie różnych klas jako jednego typu danych, bez konieczności znać ich wewnętrzne szczegóły.

## Podsumowanie

Hermetyzacja jest ważnym narzędziem w programowaniu obiektowym, które pozwala na ukrycie wewnętrznych szczegółów implementacji obiektu i zapewnienie dostępu tylko do niezbędnych funkcji i danych. Dzięki hermetyzacji, kod staje się bardziej bezpieczny, modułowy i łatwiejszy do utrzymania. Poprzez stosowanie prywatnych pól i metod oraz interfejsów, możemy skutecznie zastosować hermetyzację w naszych programach.

Hermetyzacja jest ważna, ponieważ pomaga w utrzymaniu prywatności i bezpieczeństwie danych w programowaniu obiektowym. Chroni dane i metody przed nieuprawnionym dostępem, umożliwiając kontrolę nad nimi. Hermetyzacja pozwala również na ukrycie wewnętrznej implementacji obiektu, co ułatwia jego używanie i zmniejsza zależności między różnymi częściami kodu.

Link do strony Ride to Live: https://www.ridetolive.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here