Jak ubezpieczyć swoje zdrowie? To pytanie pojawia się coraz częściej u Polaków, którzy chcą zapewnić przyszłość finansową swoim najbliższym, a jednocześnie chcą uniknąć kosztownych konsekwencji poważnego zachorowania czy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Z tego powodu ubezpieczenie zdrowia w Nationale-Nederlanden jest wybierane przez kolejnych klientów, którzy decydują się na ubezpieczenie chroniące zdrowie, ale jednocześnie umożliwiające poszerzenie ochrony wraz ze zmieniającymi się realiami życiowymi ubezpieczonego.

Ubezpieczenie „Ochrona jutra”


Większość ubezpieczeń na zdrowie zapewnia ubezpieczonemu finansowy zastrzyk w przypadku zachorowania na wybrane poważne choroby, ale również w przypadku trwałej niezdolności do pracy, która jest efektem wypadku lub wystąpienia poważnej choroby. Wydawać by się mogło, że jest to ubezpieczenie dla wszystkich osób, które szukają odpowiedzi na pytanie: Jak ubezpieczyć swoje zdrowie? Jednak ubezpieczenie zdrowia w Nationale-Nederlanden to nie tylko ubezpieczenie zdrowia i życia, bo z tym najczęściej kojarzą się ubezpieczenia. Ubezpieczyciel dzieli składkę ubezpieczeniową zgodnie z dyspozycją ubezpieczonego na część przeznaczoną na ochronę ubezpieczeniową oraz na część inwestycyjną, która pozwala na zgromadzenie środków na przyszłą emeryturę czy na wsparcie przyszłości dzieci.

Ubezpieczenie dostosowane do potrzeb


Dla wielu rodzin istotne stają się zmiany. Czasem są one związane z pojawieniem się nowego członka rodziny, czasem dotyczą one zmiany sytuacji finansowej, związanej ze zwiększonymi wydatkami na zakup nieruchomości czy z brakiem pracy. Ubezpieczenie zdrowia w Nationale-Nederlanden dzięki dodatkowym polisom może chronić rodzinę przed konsekwencjami wielu sytuacji losowych. Ubezpieczyciel dysponuje składką ubezpieczeniową zgodnie z dyspozycją ubezpieczonego, który może obniżać część składki, jaką chce przeznaczyć na część inwestycyjną.

Ubezpieczenie i finansowa przyszłość


Ubezpieczenie na życie pozwala na zapewnienie finansowego wsparcia dla rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego. Coraz częściej klienci poszukują ubezpieczeń o bardzo rozbudowanej strukturze, dzięki którym będą mogli ubezpieczyć swoje zdrowie. Duże znaczenie ma także możliwość gromadzenia dodatkowych środków na przyszłość. Ubezpieczenie „Ochrona jutra” pozwala na bezpieczne gromadzenie środków z myślą o przyszłej emeryturze. Środki są inwestowane i zapisywane na specjalnych kontach, mogą być również zainwestowane w konta IKE czy IKZE, wspierając pracownika w gromadzeniu dodatkowych środków do wydania po uzyskaniu wskazanego wieku. Cechą wyróżniającą to ubezpieczenie jest możliwość samodzielnego regulowania wysokości składki, jaka ma być zainwestowana w część kapitałową. Jednak zgromadzone tu środki nie muszą być uzupełnieniem emerytury. Można je także wykorzystać na realizację swoich życiowych marzeń czy na sfinansowanie startu dziecka w dorosłość. Nationale-Nederlanden pomyślała o każdej ewentualności, udostępniając je w postaci dodatkowych umów, jakie ubezpieczony może zawierać z ubezpieczycielem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here