IKZE to jedna z form oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego filaru. Pozwala gromadzić środki zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami finansowymi. Trzeba jednak pamiętać o ustalonym limicie wpłat. Ile aktualnie wynosi jego wysokość i na jakiej podstawie jest ustalany?

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to dość elastyczny sposób gromadzenia pieniędzy na dodatkową emeryturę. Każdy oszczędzający decyduje o tym, ile i z jaką częstotliwością będzie zasilał rachunek. O ile jednak minimalna kwota z reguły ustalana jest przez instytucje finansowe oferujące tego typu produkty finansowe, tak limit wpłat na IKZE regulowany jest ustawowo.

Limit wpłat na IKZE a wysokość przeciętnego wynagrodzenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, limit wpłat na IKZE zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto). Oszczędzający może maksymalnie wpłacić kwotę, która nie przekracza 120% szacowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Informację o wysokości zarobków na dany rok  publikuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2017 roku, wysokość przeciętnego wynagrodzenia została oszacowana na 4 263 zł (brutto). W myśl obowiązujących przepisów, limit wpłat na IKZE w 2017 roku wynosi:

1,2 * 4 263 zł = 5115,60 zł.

Częstotliwość dokonywania wpłat nie zmienia limitu

Limit wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego nie ulega żadnym zmianom, np. w zależności od częstotliwości zasilania rachunku.

Niezależnie od tego, czy oszczędzający wpłaca środki jedną transzą czy dokonuje wpłat miesięcznych lub kwartalnych, zawsze obowiązuje jeden limit.

Gdy wpłata na IKZE będzie wyższa niż ustalony limit…

Skoro przepisy nakładają limity na wysokość wpłat, co się stanie w przypadku zasilenia konta wyższą kwotą? Systemu nie da się oszukać w żaden sposób – najczęściej dochodzi do zwrotu nadwyżki. Oznacza to, że wpłacone pieniądze z powrotem trafiają na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew.

Warto wpłacać do wysokości maksymalnego limitu

Decydując się na oszczędzanie w ramach IKZE, warto dokonywać wpłat do maksymalnego limitu. Powód jest prosty: im wyższa kwota wpłat w danym roku podatkowym, tym wyższa ulga podatkowa możliwa do uzyskania przy składaniu rocznej deklaracji PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here