Każda organizacja dąży do doskonałości w swojej branży. Warto wiedzieć, że kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na rozwój jest skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Jednym z ważnych obszarów jest zarządzanie zasobami, które może zapewnić wspaniałe zwroty z inwestycji przy zachowaniu wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia oraz środowiska. Dzięki sprawnemu zarządzaniu zasobami firma podnosi rentowność oraz pozytywnie wyróżnia się na tle konkurencji.

Jak skutecznie zarządzać zasobami?

Aby przejść do zarządzania zasobami najpierw warto skupić się na tym, czym one w ogóle są. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że można je ogólnie podzielić na materialne np. nieruchomości, maszyny, sprzęt elektroniczny oraz niematerialne, czyli między innymi patenty, znaki firmowe, prawa autorskie czy reputacja firmy.  Zarządzanie zasobami materialnymi odbywa się najczęściej  głównie pod kątem ekonomicznym w zgodzie z wszelkimi przepisami dotyczącymi ich produkcji, użytkowania oraz utylizacji. Natomiast zasoby niematerialne powinny być przede wszystkim chronione przed nieuprawnionym użyciem czy zniszczeniem, a także tak inwestowane, aby ich wartość rosła. Doskonałym systemem zarządzania zasobami jest norma ISO 55001. http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/Asset%20Management/Zarzadzanie%20zasobami

Dlaczego warto wdrożyć System Zarządzania Zasobami?

Wdrożenie normy ISO 55001 pomaga w ustalaniu priorytetów dotyczących zarządzania majątkiem firmy. Zastosowanie zasad tego systemu ułatwia szacowanie ryzyka podejmowanych decyzji, dzięki czemu wzrasta efektywność działań, a przez to zwroty z poczynionych inwestycji. Wierne trzymanie się wytycznych Systemu Zarządzania Zasobami sprzyja zrównoważonemu rozwojowi organizacji i systematycznemu wzrostowi jej wartości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here