Oferta szybkich pożyczek, tak zwanych chwilówek jest bardzo duża, zwłaszcza w internecie, dlatego klientom trudno jest często dokonać wyboru jednej, która na pewno spełni ich oczekiwania. Liczy się przede wszystkim cena pożyczki, a ta może być różna – od 0 zł w przypadku promocyjnych pożyczek dla nowych klientów, do nawet 100 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Pamiętać należy, że koszty pożyczki są limitowane, a pożyczkodawcy nie mogą ich ustalać z całkowitą swobodą.

Pożyczka online to kredyt konsumencki

Na mocy ustawy o kredycie konsumenckim z marca 2016 roku trzeba zaznaczyć, że każda szybka pozyczka online, pożyczka udzielana stacjonarnie, czy kredyt w banku to nic innego, jak kredyt konsumencki, o ile nie przekracza kwoty 255 550 zł. Przypuszczalnie zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie pożyczki pozabankowe są więc kredytami konsumenckimi, dlatego pożyczkodawców i pożyczkobiorców będą dotyczyły przepisy wspominanej ustawy. Ograniczają one wysokość maksymalnej stopy rocznej oprocentowania oraz kosztów pozaodsetkowych.

Ile może kosztować ostatecznie pożyczka?

Zgodnie z przywołaną  ustawą, pożyczka czy kredyt bankowy, musi spełniać wymagania odnośnie do maksymalnej wysokości kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych. Oprocentowanie kredytu konsumenckiego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych, które są równe stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 3,5 punktu procentowego. Aktualnie więc maksymalne oprocentowanie pożyczek chwilówek, podobnie jak i kredytów gotówkowych i wszelkich innych kredytów konsumenckich, wynosi 10 proc. w skali roku.

Jeszcze do niedawna firmy pożyczkowe mogły dowolnie kształtować politykę cenową swoich pożyczek, dzięki ustalaniu kosztów pozaodsetkowych. Dziś nie jest to możliwe, ponieważ podlegają one ustawowemu ograniczeniu. Firma pożyczkowa nie może naliczyć klientowi wyższych kosztów niż suma 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki oraz 30 proc. kwoty zmiennej, uzależnionej od okresu, na jaki została udzielona pożyczka. Łączne koszty pożyczki ponoszone przez pożyczkobiorcę, nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć kwoty, na którą takie zobowiązanie zostało udzielone klientowi.

Jeśli pomimo takich przepisów firma pożyczkowa udzieli pożyczki z wyższymi kosztami odsetkowymi lub pozaodsetkowymi, klient zyska prawo do skorzystania z darmowej pożyczki. Na mocy prawa zwróci on całkowicie legalnie do firmy pożyczkowej wyłącznie kwotę kapitału pożyczki, który uprzednio otrzymał.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here